Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği: Yenilikler ve Önemli Değişiklikler

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği, ülkemizde gıda etiketlerine ilişkin kuralların belirlenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu yönetmelik, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış olup, gıda etiketlerinde yer alması gereken zorunlu bilgileri, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini, etiketleme genel kurallarını ve işletme sorumluluklarını düzenlemektedir.

Son güncellemelerle birlikte, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, gıda etiketlerinin daha kolay okunması, tüketicilerin yanıltıcı görsel ve ifadelerden korunması, gıda okuryazarlığının artırılması ve tüketicilerin en üst düzeyde korunması amacıyla yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle birlikte, gıda etiketlerindeki zorunlu bilgiler ve etiketleme genel kuralları yeniden düzenlenmiştir. Tüketicilerin yanıltılmasını engellemek için gıda isimlendirmesi ve net miktar düzenlemeleri getirilmiş, özel durumlar ve hassasiyetler göz önüne alınarak belirli düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, gıda etiketlerinde kullanılan yanıltıcı ifadelerin yasaklanmasıyla ilgili önemli düzenlemeler getirilmiş ve işletmelere uyum sağlama sürecinde destekleyici önlemler alınmıştır. Belirlenen geçiş süresi ve Etiketleme Kılavuzu gibi önlemler, işletmelerin yeni düzenlemelere uyum sağlamasını kolaylaştıracak ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin güncellenmesiyle, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve korunması için gerekli adımlar atılmıştır. Yapılan düzenlemelerle birlikte, gıda etiketlerinde yer alan bilgilerin daha şeffaf ve anlaşılır olması sağlanarak, tüketicilerin sağlıklı ve bilinçli tercihler yapması desteklenmiştir.

 

Detaylı Bilgi: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Haber/789/Turk-Gida-Kodeksi-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmistir

Duba Elektronik 2022 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor